Eduard Bagrickij

Printempo

el la rusa Mikaelo Bronŝtejn

En fostaj aleoj
    laŭ vojoj – peronoj
Jam rane verdetas
    ĉeurbaj vagonoj;
Mergita lubrikon
    por movon provoki,
Kuliso komencas
    kaj aki kaj oki...
Jam falas la fumo
    de trajna spirado,
Jam reloj sin ĵetas
    sub la radon...
Gluitas al vitroj
    amantoj po pare, –
Vilaĝa silento
    allogas gitare:
– Aĥ! Se vi nur emas,
    ni kune promenos...
– Karulo. Nu, certe.
    Mi emas! Mi emas!
Kaj jen, super herbo,
    post dorma atendo,
La verdan standardon
   disvolvis printempo.
El ŝtupoj, el ŝtonoj,
   el polvo surtera
Atake elpaŝis
   la verdo kolera...
Sur nuda arbust',
   super akvo en tristo
Jam provas laringon
   novico-kantisto...
De l'sturno unua –
   arbara alvok',
Sur akvo – ekpaf'
   de l' unua ezok'.
Kaj stelojn
   super silenta vespero
Jam svinge disŝiras
   l' unua vesperto...
Por ludo avida
   forestas refut':
Ursejoj, frajado
   en akva profund';
Sed mi estas homo
   por ĉion elteni.
Ja ankaŭ mi emas
   brakume promeni,
La palton ŝirante
   el la veturil'
Ekplonĝi al fora
   plenstela kribril'...
Por lupe hurlante
   en noktan senfinon
Naztrue ekpalpi
   la foran lupinon;
Aŭ frajon ezokan
   en morna profund'
Aspergi amdance
   al plena fekund';
Atingi ezokon,
   vesperton elpeli,
Postvagi lupinon
   kaj birdon akceli;
Alplonĝi, alrampi
   kaj sori en streĉ', –
Por estu komplete
   farita la leĝ';
Por vidi en ver':
   la naturo prosperas –
Plenplenas arbaroj
   la akvoj misteras,
Kaj trajn', ruliĝanta
   en herba profund', –
Makabra serpento
   kun lampo en frunt'!..
La trajno volupte
   trumpetas kaj tremas:
– Mi emas! Mi emas!
   Mi emas! Mi emas!
1927 j.