УРОК 15 – LECIONO 15

Kiel konservi legomojn en hejmaj kondiĉoj

Firmao "Hermann Forster" (Svislando) konstruis kameron, en kiu oni povas dum longa tempo konservi freŝajn legomojn kaj fruktojn.

Laŭ sia ekstera [1] aspekto, la kamero memorigas hejman malvarmigilon, tamen la humideco de la aero en ĝi estas 90-procenta, sed ne 30-60-procenta, kiel en la malvarmigilo.

Dank' al la alta humideco la legomoj kaj fruktoj ne perdas freŝecon. Vinberojn, pirojn, oranĝojn kaj multajn legomojn en tia kamero oni povas konservi dum kelkaj monatoj, sed pomojn kaj terpomojndum duonjaro.

La kamero estas taŭga ankaŭ [2] por daŭra konservado de vinoj kaj trinkaĵoj.

La artikolo pri tiu ĉi novaĵo finiĝas per jenaj vortoj: "Tiu ujo [4] estas tre oportuna por hejma uzado".

Комментарии – Komentoj

1. Предлог ekster – вне: ekstertera – внеземной, ekstertempa – вневременной, ekstera – внешний.

2. Наречие ankaŭ – также.

3. Частица jen – вот (jena – следующий): Jen tiel funkcias tiu ĉi aparato. – Вот так работает этот прибор. Tiu ĉi aparato funkcias jene. – Этот прибор работает следующим образом.

4. Суффикс -uj- означает:

а) вместилище: monujo – кошелек, skribilujo – пенал, bakujo – печь, духовка;

б) страну, в которой проживает преимущественно одна нация: Francujo – Франция;

в) плодовое дерево: pomujo – яблоня, pirujo – грушевое дерево.

Слова – Vortoj

Legomo – овощ, hejma – домашний, бытовой, Svislando – Швейцария, freŝa – свежий, aspekto – вид, внешность, memori – помнить, perdi – терять, bero – ягода (vinberoj – виноград), piro – груша , oranĝo – апельсин, monato – месяц, pomo – яблоко (terpomoj – картофель), trinki – пить, fini – кончить, vorto – слово, oportuna – удобный.

Дополнительные адреса на Интернете:

Aldonaj adresoj en Interreto:

Об эсперанто на русском языке:

Pri Esperanto en la rusa lingvo:

http://www.esperanto.mv.ru/RUS/index.html

Об эсперанто на многих языках:

Pri Esperanto en multaj lingvoj:

http://www.esperanto.net/info/

Шрифты Latin3 с эсперантскими буквами:

Tiparoj Latin3 kun Esperantaj literoj:

http://www.esperanto.be/tiparoj.html

Программа "EK!" для ввода эсперантских букв:

Pakaĵo "EK!" por entajpo de Esperantaj literoj:

http://www.esperanto.mv.ru/Ek

Повышенный курс эсперанто "Gerda malaperis":

Duagrada Esperanto-kurso "Gerda malaperis":

http://www.esperanto.org/gerda/

Виртуальная эсперантская библиотека:

Virtuala Esperanto-biblioteko:

http://www.esperanto.net/veb/

Литература на эсперанто:

Esperanto-Literaturo:

http://www.best.com/~donh/Esperanto/Literaturo/literaturo.html

Магазин эсперантской литературы:

Vendejo de Esperanto-literaturo:

http://www.esperanto.be/retbutiko/index.html

Журналы на эсперанто:

Esperanto-gazetoj:

http://www.esperanto.se/virtuala/gazetoj.html

Журнал "Monato":

La gazeto"Monato":

http://www.esperanto.be/monato/index.html

Радио на эсперанто:

Esperanto-radio:

http://osiek.org/aera/eo.html

Статьи Бориса Колкера:

Artikoloj de Boris Kolker:

http://www.esperanto.mv.ru/cetero.html