William Auld

Ebrio

   la boteloj staras vice,
    kamarade kaj komplice
  sur la altaj murobretoj –
    botelegoj, boteletoj,
       verdaj, flavaj,
       grasaj, kavaj,
    palpebrume en la lumo
   min invitas al konsumo,
         gluta,tuta,
         ĉes-refuta
  forkonsumo de l' enhavo,
  de la verdo, de la flavo,
   de likvoro glate glita
         svate ŝvita
         kvate kvita
        strate strita
           streta
           struta

   mi rimarkas: en angulo
      sidas ia ina ulo
    kiu ridas ĉevaldente
  kaj rikanas sento-tente,
        sin ekmovas,
        kison blovas,
       krurojn ŝovas:
        kaj mi povas
 super ŝtrumpo vidi blankon,
         sangomankan
        gamboflankon.
   mi vin amas, bela ino,
   mi adoras vin sen limo,
         volas tuŝi,
         kune kuŝi,
         kaj karesi,
        kaj forgesi,
  pri la griza ver' forgesi
    grila priva vorgeresi
     vira vorga pivaresi
          vipareŝi
          mi neŝeŝi
           neŝeŝi
    ŝuvi puvi pova-povaŝ
   diri kie ŝiŝ ŝin trovaŝ
la ne
   la ne-ŝe
        ne-ŝeŝ
             ŝeŝ
   dako danto danko dankon
           dankon
    padonu mineŝtaŝ bria
padon'
    padon'
        'kon
            'kon

            paŭzo
            naŭzo