L. L. Zamenhof

El Heine

En nord' unu pino en solo
dormetas sur nuda altaĵo;
glacia kaj neĝa tavolo
ĝin kovras per tomba tolaĵo.

Ĝi sonĝas, ke palmo gracia,
en unu dezert' orienta,
eterne pri lando alia
malgaje sopiras silenta.