Romanco

(V. Basner – M. Matusovskij,
tr. V. Melnikov)


Urbo silentis, silentis la domoj,
kantis tutnokte al ni najtingal'.
De l' akacio floranta aromoj
nin frenezigis sub nokta vual'.

Lavis ĝardenon diluv' primavere,
akvo malhelis sub luna radi'.
Kiel senlime naivis ni, vere!
Pro la juneco indulgu nin, Di'!

Jaroj forflugis kaj pasis junardo,
velkis la puro de l' viva branĉar'.
Nun sole vintro kaj blanka blizardo
rememorigas pri ĝi kun amar'.

Dum furiozo de vento glacia
Nove kaj akre perceptas mi nun:
blanka floranta grapol' akacia
ne reaperos, samkiel la jun'.

Романс

из телефильма «Дни Турбиных»
(В. Баснер – М. Матусовский)


Целую ночь соловей нам насвистывал,
город молчал, и молчали дома.
Белой акации гроздья душистые
ночь напролёт нас сводили с ума.

Сад весь омыт был весенними ливнями,
в тёмных оврагах стояла вода.
Боже, какими мы были наивными,
как же мы молоды были тогда!

Годы промчались, седыми нас делая.
Где чистота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая
напоминают сегодня о них.

В час, когда ветер бушует неистово,
с новою силою чувствую я:
белой акации гроздья душистые
невозвратимы, как юность моя.