Hilda Dresen

Estus sensence de l' branĉo deŝiri
Frukton acerban en stat' nematura.
Estus sensence tuj amon deziri
Sub la influ' de momento plezura.

Frukton acerban vi povos elkraĉi.
Ĉu ampromesojn do same traktaĉi?
Frukton maturan de l' arb' ni atendas,
Amon maturan la koro pretendas.