Sekvan paĝon! Antaŭan paĝon! Indekson! Instrukcion!

Krestomatiaj algoritmoj

 1. La Eratostena kribrilo: en Paskalo
 2. Ekzempla senkondiĉa iteracio: funkcio «prima» en MODULA
 3. La Hanojaj turoj: en Paskalo
 4. kopiuTekston: Programo kun ingita iteracio
 5. Faktorialoj: rikure iteracia kaj rekursia realigoj
 6. Duoniga serĉo en Paskalo
 7. La bobelmetoda ordigo: en Paskalo
 8. La Rapida ordigo: en Paskalo
 9. Vektora stako: Realigo en Paskalo, per vektoro
 10. La Nederlanda standardo: en Paskalo
 11. La 8 damoj: en Paskalo
 12. Ekzemplo pri rekursia desupriĝo: en Paskalo
 13. La piramida ordigo: en Paskalo
 14. Larĝiĝema trairo de grafeo: en Paskalo
 15. Profundiĝema trairo de grafeo: en Paskalo
 16. Simpla stokastogenerilo: en Paskalo
 17. Pli ĝenerala stokastogenerilo: en MODULA
 18. La dormema frizisto: en MODULA
 19. La 5 filozofoj: en Ada

La Eratostena kribrilo en Paskalo

VAR prima: TABELO [1 .. n] EL Bulea; 
  baro, i, j: entjera; 
STARTO 
 baro := trunko(rad(n));      {-- supra baro por la analizo} 
 POR i := 2 SUPRE n FARU prima[i] := vero;  {-- komencvalorizo} 
 prima[1] := malvero;             {-- "forstreku" 1} 
 POR i := 2 SUPRE baro FARU 
  SE prima[i] TIAM STARTO 
   j := i + i; 
   DUM j ≤ n FARU STARTO 
    prima[j] := malvero; 
    j := j + i; 
   FINO; 
  FINO; 
 POR i := 2 SUPRE n FARU SE prima[i] TIAM skribu(i); 
FINO. 


Ekzempla senkondiĉa iteracio kun revenordonoj

Ĉi tiu funkcio testas, ĉu ĝia parametro estas prima. Ĝi aspektas idente em MODULA-2 kaj en Oberono.

  PROCEDURO prima(VAR n:entjera): Bulea; (*ĉu n estas primo?*) 
   VAR divizoro: entjera; 
  STARTO 
   SE n MOD 2 = 0 TIAM REEN n = 2 FINO; 
   divizoro := 3; 
   MAŜO   (* --- komenciĝas senkondiĉa iteracio --- *) 
     SE divizoro * divizoro > n TIAM REEN vero FINO; 
     SE n MOD divizoro = 0 TIAM REEN malvero FINO; 
     divizoro := divizoro + 2 
   FINO   (* --- de senkondiĉa iteracio *) 
  FINO


La Hanojaj turoj en Paskalo

PROCEDURO Hanojo(n: entjera; fS, cS, hS: signa); 
  STARTO 
   SE n > 0 TIAM STARTO 
     Hanojo(n - 1, fS, hS, cS); 
     skribuLin('la supran diskon de', fS, 'metu al', cS); 
     Hanojo(n - 1, hS, cS, fS); 
   FINO;    {de la SEo} 
  FINO;     {de Hanojo} 
 
{Ekzempla voko:}   Hanojo(4, 'F', 'C', 'H'); 


Programo entenanta ingitan iteracion

PROGRAMO kopiuTekston(enigo, eligo); 
STARTO 
 DUM NE doFin(enigo) FARU STARTO 
  DUM NE liFin(enigo) FARU STARTO {--- la ingita iteracio:} 
   eligo↑ := enigo↑; 
   metu(eligo); 
   prenu(enigo); 
  FINO;  {--- de la ingita iteracio} 
  leguLin(enigo); 
  skribuLin(eligo); 
 FINO    {--- de la ekstera iteracio} 
FINO.


Faktorialoj: rikure iteracia (f) kaj rekursia (F) realigoj

FUNKCIO f(n: entjera): entjera; | FUNKCIO F(n: entjera): entjera; 
 VAR i, r: entjera;      | STARTO 
STARTO             |  SE n > 1 TIAM 
 r := 1;            |    F := n * F(n - 1) 
 POR i:=1 SUPRE n FARU r:=r*i; |  ALIE F := 1 
 f := r;            | FINO; { de la rekursia realigo } 
FINO; { de la rikura realigo } |

Duoniga serĉo en Paskalo

KONST fiasko = -1;  {uzota ekstere (Esceptoj)} 
   maks = 100;  {maksimuma longo de la tabelo} 
 
TIPO indico = 1..maks; 
   ĉeno  = PAKITA TABELO [1..20] EL signa; 
   ano  = RIKORDO ŝlosilo: entjera; valoro: ĉeno FINO; 
 
FUNKCIO serĉo( VAR v: TABELO [sb..sp:indico] EL ano 
       ; ŝ: entjera 
       ): entjera; 
  { liveras la indicon en n-elementa vektoro v de ano kun ŝlosilo ŝ } 
  MARKO 9; 
  VAR  sube, meze, supre: indico; 
     ŝm: entjera; 
  STARTO sube := sb; supre := sp; 
   DUM sube ≤ supre FARU STARTO 
    meze := (sube + supre) DIV 2; 
    ŝm := v[meze].ŝlosilo; 
    SE ŝ = ŝm TIAM STARTO serĉo := meze; AL 9 FINO; 
    SE ŝ < ŝm TIAM supre := ant(meze) ALIE sube := sek(meze); 
   FINO; 
   serĉo := fiasko; 
9: FINO {de serĉo}

La bobelmetoda ordigo en Paskalo

  VAR v: TABELO [1 .. n] EL entjera; 
    i, j: entjera; 
  POR j := n - 1 SUBE 1 FARU 
   POR i := 1 SUPRE j FARU 
     SE v[i] › v[i + 1] TIAM permutu(v[i], v[i + 1]);

La Rapida ordigo en Paskalo

Ĉi tiu ekzempla realigo estas verkita tiel, ke ĝi ne dependu je la strukturo de la ordigata objekto (ekz-e je la tipo de ties elementoj); tiuj detaloj estas precizendaj per la du lastaj parametroj.
PROCEDURO rapid ( unua,lasta: entjera {la indiclimoj de subdivido} 
        ; funkcio ordas(i,j:entjera):Bulea {ĉu x[i]≤x[j]?} 
        ; proceduro permutu 
        ); 
  VAR et {la et-indica fronto}, 
    eg {la eg-indica fronto}: entjera; 
  STARTO 
   et := unua; 
   eg := lasta; 
   DUM et < eg FARU STARTO 
     DUM ordas(et, eg) KAJ (et < eg) FARU eg := ant(eg); 
     permutu(et, eg); 
     DUM ordas(et, eg) KAJ (et < eg) FARU et := sek(et); 
     permutu(et, eg); 
   FINO; 
   SE unua < ant(et) TIAM rapid(unua, ant(et), ordas, permutu); 
   SE sek(et) < lasta TIAM rapid(sek(et), lasta, ordas, permutu); 
  FINO; 
 
    {--- sekvas deklaroj, necesaj por ordigi vektoron v: ---} 
 
  VAR v: TABELO [0..99] EL reela; 
 
  FUNKCIO kreske(i, j: entjera): Bulea; 
   STARTO kreske := (v[i] ≤ v[j]); 
   FINO; 
 
  PROCEDURO aroko(i, j: entjera); 
   VAR lab: reela; 
   STARTO lab := v[i]; v[i] := v[j]; v[j] := lab; 
   FINO; 
 
{Ekzempla voko:}   rapid(0, 99, kreske, aroko);


Vektora realigo de stako

  KONST stakAlto = 1000; {maksimuma nombro de stakigeblaj elementoj} 
  TIPO T = reela;    {stakigotaj datumoj} 
  VAR  pinto: entjera; 
     stako: TABELO [1 .. stakAlto] EL T; 
 
  PROCEDURO surstakigu(x: T); 
   STARTO 
     SE pinto ≤ stakAlto TIAM STARTO 
      stako[pinto] := x; 
      pinto := pinto + 1; 
     FINO ALIE eraro('surstakigo sur plenan stakon'); 
   FINO; 
 
  PROCEDURO elstakigu(VAR y: T); 
   STARTO 
     SE pinto > 1 TIAM STARTO 
      pinto := pinto - 1; 
      y := stako[pinto] 
     FINO ALIE eraro('elstakigo el malplena stako'); 
   FINO; 
 
STARTO    {de la programo; la komencvalorizo:} 
  pinto := 1; { ... }


Solvo de la problemo pri la Nederlanda standardo en Paskalo

VAR ruĝo, blanko, bluo: numero; 
STARTO 
 ruĝo := 1; 
 blanko := n; 
 bluo := n; 
 DUM blanko ≥ ruĝo FARU 
  OKAZO kia(blanko) EL 
   ruĝa:  STARTO 
         permutu(blanko, ruĝo); 
         ruĝo := ruĝo + 1; 
       FINO; 
   blanka: blanko := blanko - 1; 
   blua:  STARTO 
         permutu(blanko,bluo); 
         blanko := ant(blanko); 
         bluo := ant(bluo); 
       FINO 
  FINO 
FINO. 
 
 +---+----+----+---+----+--+-----+-----+-----+----+-----+----+ 
 |ru | ru | ru |???????????| bla | bla | bla |blu | blu | blu| 
 +---+----+----+---+----+--+-----+-----+-----+----+-----+----+ 
        ^ru    ^bla      ^blu


Sekvan paĝon Indekson Instrukcion